Ngành nghề: Hàn - Sơn kim loại

更新日:6月4日

31 triệu VNĐ/tháng (chưa tính làm thêm)


Hãy liên hệ ngay để được tư vấn!

SĐT: 098 1242 586

3回の閲覧