Ngành nghề: Hàn - Sơn kim loại

最終更新: 6月4日

31 triệu VNĐ/tháng (chưa tính làm thêm)


Hãy liên hệ ngay để được tư vấn!

SĐT: 098 1242 586

2回の閲覧