Ngành nghề: Dệt sợi

Lương cơ bản: 30 triệu VNĐ/tháng (Chưa tính làm thêm)
0回の閲覧

最新記事

すべて表示